Posted on

Прехвърлено на трета фирма вземане. Опасни ли са колекторските фирми? Законна ли е цесията и какво да предприемем?

Все по-често кредитори като банки, мобилни оператори, доставчици на битови и комунални услуги като ЧЕЗ, Топлофикация, Софийска вода, прехвърлят своите вземания на трети фирми, наричани компании за събиране на вземания […]