Нови изисквания за онлайн търговците влизат в сила в края на 2018 год.EN

EN Всички собственици на електронни магазини трябва да се регистрират чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на НАП, да подават информация, посочена в приложение към наредбата. Срокът за това е шест месеца от влизане в сила на наредбата.

💡От края на месец декември тази година онлайн търговците следва да декларират в НАП допълнителни обстоятелства, сред които:

Сайтът, който търговецът използва като онлайн магазин – име на магазина
Домейн и неговият собственик
Лицето, извършващо продажби през магазина
Данни за онлайн търговеца
Данни за хостинг услугите, използвани от сайта
Данни за техническата поддръжка на сайта
Къде се съхранява базата данни от поръчки в магазина

Допълнителни задължения се възлагат и на търговците като цяло като например въвеждане на изискване за деклариране на софтуера, който търговеца използва в организацията си за управление и отчитане на продажбите. Въвеждат се и срокове за съхранение на информацията от софтуерите.

💡Тези задължения се вменяват на онлайн търговците в резултат на измененията в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

 

Публикации от Corporate law

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите
Leave a Reply

Your email address will not be published.