Политика за сигурностTози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) . Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Политиката, няма възможност да използвате Сайта/ да сключвате договори с АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.

С цел сключване и изпълнение на договор за правна защита и съдействие, както и предоставянето на своевременни и адекватни отговори на Ваши запитвания по e-mail, телефон, в нашия офис и или в сайта www.advokatdimitrova.bg, страницата ни Mihaela Dimitrova („САЙТА“) и мобилните версии и приложения (“Сайта”), АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, Софийска адвокатска колегия, рег. № 4200165510 („НИЕ“) с адрес на кантората: гр. София, затворен комплекс „Марбъл Резидънс“, Сграда 1, вход Б, ет.3, офис 16 и с втори офис: гр. София, ул. „Константин Петканов“ № 6 и нейният екип обработват данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и приложението и използването на нашите услуги. При обработването на лични данни АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти и посетители в Сайта e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова и нейният екип са поели, и което дава право на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.
Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка с предоставяне на правни услуги и сключване на договори за правна защита и съдействие НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(б)физически лица, ползватели на Сайта като Потребители, Клиенти, Кандидати за работа.
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова.
(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за правна защита и съдействие.

Тази политика се прилага за всички служители и кандидати за служители на и в АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова.

Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

При подбор на работници и служители АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова обработва лични данни на кандидатите с оглед преценка на способностите на кандидатите и определяне на най-подходящия от тях за заемане на съответната длъжност. В случай на получено съгласие от кандидата АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова съхранява неговите мотивационно писмо и/или автобиография с оглед предлагане на възможност за работа при откриване на свободна позиция впоследствие.

II. Лични данни, които обработваме:

1. Които Вие предоставяте:

Невъзможно е да Ви предоставими правините си Услуги, да изпълним задълженията си към Вас, както и да отговорим на Ваши запитвания, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите ни или възможността за отправяне на искания и питания към Нас. Във формите в Сайта, чрез които се въвеждат лични данни, ясно са обозначени категорията лични данни, които задължително следва да ни предоставите, в случай че желаете да получите конкретната услуга, към която проявявате интерес или пък отговор на отправеното от Вас запитване към Нас.

Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея, да отговорим на въпросите Ви или да сключим съответния договор. Това са доста простички неща – Име и фамилия, имейл адрес и телефон.

Във формата е налице възможност да въведете Тема по област. В поле „Вашето запитване“ Вие имате възможност да опишете Вашия въпрос и да конкретизирате въпросите си като обстоятелствено ни обясните подробности за Вашия случай. Във Вашето запитване е възможно да опишете лични данни, които Ние НЕ изискваме, но и няма как да забраним с оглед своботата на изразяване. Имайте предвид, че АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова не изисква да се описват в Запитванията и или Исканията Ви лични данни на трети лица, както и допълнителни конкретизиращи сведения за Вашето имотно състояние, ЕГН, здравословно състояние, адрес за кореспонденция, дата, година и място на раждане, снимка и други лични данни.

В поле „Прикачи файл“ е възможно да прикачите Вашето запитване под формата на файл или пък важен документ, конкретизиращ питането Ви. Молим Ви да не предоставяте документи за самоличност или други документи, съдържащи Ваши лични данни или данни на трети лица. В случай че преминем към сключване на Договор, то тогава ще следва да ни предоставите тези документи.

2. Данни, необходими за сключване на договор между Вас и Нас:

Договорите, които сключва всеки Адвокат със своите клиенти съдържа следните лични данни, които ние изискваме от Вас: три имена, ЕГН, постоянен адрес, банкови данни, в случаите, в които ни е необходима банковата Ви сметка.

Наред с това – в хода на дейността ни, Ние изискваме от нашите клиенти и телефон, имейл адрес, актуален адрес, с оглед услесняване на комуникация помежду ни.
За да изпълним възложения ни от Вас случай, Ние често обработваме лични данни, станали ни известни при запознаването ни детайлно със случая, разглеждането на Вашите документи и обследване на обстоятелствата, за които ни разказвате. Така например, в хода на бракоразводно дело, Ние ще научим за имената и други данни на Вашето дете, съпруга. Ще се запозаем с факти от Вашия личен и професионален живот – имуществено състояние, семейно положение, трудови правоотношения и други. В зависимост от казуса, ние можем да обработим и други категории данни, които не сме предвидили изрично в настоящата Политика. Преди обаче да ни ги предоставите, ние ще Ви информираме какви точно данни са ни необходими, с каква цел, как ще ги използваме и съхраняваме и на кого ще ги предоставим.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова посредством Viber, Skype, Facebook или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.
Обработка на коментари и публикации
Ако оставите публикация или коментар на този уеб сайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.
Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.
Абонаменти

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за новини и статии в областта на бизнеса и законодателни промени и или инициативи, напомняние за срокове, обучения и други. , публикувани в Сайта и или на фейсбук страницата ни Mihaela Dimitrovа. За да използвате услугата е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук)

Във връзка с предоставяне на юридически услуги от наша страна и сключване на договор за правна помощ и съдействие, НИЕ обработваме чувствителни данни като – данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, банкови данни, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

3. Които са свързани с процеса на ползване на Сайта
В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услиги, за сключване на договор помежду ни или при изпращане на запитвания през формата в нашия Сайт. Тази информация може да включва следното:
• идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.
• информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството.
• информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, информация за уеб дневника Ви, както и настройки за език, дата и час.

4. Които получаваме от трети страни:

Има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация. Ние допълваме личната информация, която събираме директно от Вас, с информацията, събрана от трети страни, и я добавяме към информацията за профила Ви.

Например събираме и използваме демографска и друга информация, която е обществено достъпна, допълнителна информация за контакт, информация за кредитен контрол и информация от кредитни бюра.
На следващо място Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да създадете своя профил или да свържете профила си в нашия уебсайт със съответната социална мрежа. В този случай социалната мрежа може да ни предостави автоматичен достъп до определена от тях лична информация, която са събрали за Вас (напр. разглежданото от Вас съдържание, желаното от Вас съдържание и информация за рекламите, на които сте били показани или сте кликнали и т.н.). Чрез свързването на Вашия профил в социална мрежа с Вашия акаунт в нашия уебсайт Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни, обработвани от съответната социална мрежа, както и да събираме, използваме и запазваме тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност. Това свързване на профил от социална мрежа с регистрация в нашия уебсайт се осъществява, в случай че Вие кликнете върху връзка, предоставена за създавана на Регистрация в нашия уебсайт чрез включване в социалните медии, като по този начин Вие доброволно установявате връзка съв съответния сайт за социални медии.

Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица. Разбира се, когато предоставянето на тази информация е с оглед изпълнение на договора между Вас и Нас, по силата на който следва да защитим Вашите интереси, съгласието и знанието на това трето лице НЕ е необходимо.

Освен това поради факта, че изпращането на лични данни до Нас представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

АКО БЪДАТ УСТАНОВЕНИТЕ ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ:

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате

Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.
Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
• За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
• За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
• Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставянето на Услуги за правна помощ, защита и съдействие – процесуално представителство, правни проучвания, устни и писмени становища и консултации с оглед защита на Вашия интерес. Ние използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим нашите Услуги, да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно Вашия профил и нашите Услуги, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг съобразно Вашите интереси и да открием, смекчаване и разследване на измамни или незаконни дейности.

АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• сключването на договора за правна защита и съдействие между Вас и АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова – изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас;
• защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова;
• изпълнението на законови задължения на [дружество].
• изпълнение на сключения договор/поръчката Ви (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции);
• отговор на Ваши запитвания чрез Сайта, по имейл, телефон или посредством социалните мрежи;
• информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи;
• предоставянето на услуги, които поискате от нас;
• администрирането на уебсайта и приложението;
• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт, приложението и търговията на дребно, (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт, App и/или магазини;
• измерване и анализиране ;
• отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;
• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;
• обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);
• оценяване и обработване на Вашата заявка за работа.

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова и/или трети лица, което е свързано с:

• осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
• откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
• осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните от Нас услуги;
• приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Може да използваме технологии за автоматизирано вземане на решения или профилиране, но няма да вземаме автоматизирани решения за Вас, които биха Ви повлияли значително, освен ако такова решение не е необходимо за изпълнение на договор, който имаме с Вас, е основано на Вашето съгласие или ние сме задължени от закона да използваме такава технология.

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите услуги, за придаване на по-лично към Вас, за адаптиране на услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите. изпълнение на договорите помежду ни, отговор на Ваши запитвания, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.
Типове данни Период на съхранение Пояснения

Данни от формата за запитвания / искания в сайта (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Политиката (дата, час, IP адрес) За целия период, необходим за отговор на запитването / искането в Сайта и до 1 /една/ година от предоставянето на отговор по същото. Данните Ви идентифицират като запитваща/изискваща страна в Сайта. С цел отговор на Вашите въпроси и или очаквания, както и евентуална съвместна работа по случая след сключване на договор помежду ни, тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след изпращане на запитването и или искането.

Автобиографии, файлове, снимки или други документи и информация, изпратени на Нас от Вас. До 1 /една/ година от изпращането им или до 1 /една/ година от прекратяване на договора помежду ни /в случай че е налице такъв/. По отношение на документи, изпратени от Вас по имейл или чрез нашия Уебсайт (автобиографии, файлове, снимки, документи и др.), АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова съхранява същите в продължение на 1 година.

Абонаменти за известия, напомняния, законопроекти и законови изменения чрез имейл адрес За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване Сайтът дава възможност да се абонирате чрез имейл и да получавате от нас известия, напомняния, законопроекти и законови изменения, публикувани в Сайта. Услугата може да бъде ползвана без регистрация. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Данни, съдържащи се в документи, предоставени от Вас на Нас във връзка със скючване на Договор за правна помощ. До 5 години след прекратяване на договора – чл. 47 от Закона за адвокатурата Документите, които сте ни предоставили могат да включват данни за Вас или трети лица.

Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.

Информация, съхранена в мобилно приложение За периода на неговото ползване (до деинсталирането му)

Информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др.)
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.

С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

В случай на контакт по телефон, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на заявката.

Ще запазим информация, свързана с всяко заявление за работа, докато отнеме време за обработка на кандидатурата Ви и, ако е неуспешно, за допълнителен период от около 6 месеца. Ако вашето приложение е успешно, вашата информация ще бъде запазена в съответствие с политиката ни за поверителност на персонала.

Ще запазим информацията Ви за кратко време след определения период на задържане, за да позволим преглед на информацията и евентуално заличаване.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.
V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?
АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.
За да изпълняваме законосъобразно и ефективно възложената ни работата, НИЕ предоставяме Ваши лични данни на:
• нашите служители, професионални съветници, пълномощници включително, без ограничение, нашите застрахователи
• доставчици, бизнес партньори и подизпълнители които ни помагат да предоставяме Услугите ни за обработка на плащания, предотвратяването, откриването, смекчаването и разследването на потенциално незаконни действия срещу сигурността, свързана със събиране на сметки, програми за партньори и възнаграждения, ко-брандирани кредитни карти и други бизнес операции.
• финансови институции на трети страни, с които ние Ви предлагаме финансови продукти, за да им осигурим съвместно съдържание и услуги (като регистрация, транзакции и поддръжка на клиенти). Тези партньори на трета страна ще използват личната Ви информация, за да ви изпращат маркетингови съобщения само ако сте поискали.
• спедитори, с които споделяме адрес за доставка, информация за връзка и информация за проследяване на доставките, с цел улесняване на доставката на документи и други съобщения, свързани с доставката

• компетентен държавен и или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните.
• лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни
• трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова
• държавни и общински институции, частни и държавни съдебни изпълнители, нотариуси във връзка с изпълнението на възложените посредством Договора между Вас и Нас задължения;
• доставчици на търсачки и уеб анализи
• нашите счетоводители

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.
Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт и приложението може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Нашият сайт използва YouTube LLC, представляван от Google Inc. за интегриране на видеоклипове. Обикновено, когато посетите вградена видео страница, вашият IP адрес ще бъде изпратен на YouTube и „бисквитките“ ще бъдат инсталирани на вашата машина. Въпреки това, нашите клипове в YouTube, са интегрирани в режим на разширена поверителност (в този случай YouTube все още е в контакт с услугата DoubleClick от Google, но личните данни в съответствие с политиката за поверителност на Google не се използват). В резултат на това YouTube не съхранява никаква информация за посетителите, освен ако не гледате самия видеоклип. Ако кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес ще бъде изпратен в YouTube и YouTube ще разбере, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube през вашия потребителски профил, тази информация ще бъде свързана и с потребителския ви профил (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да се кликнете на видеоклипа за да го изгледате).Ние нямаме информация за възможното събиране и използване на данните ви от YouTube. За повече информация вижте Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.)

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:
• Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.
• Право на достъп.
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време чрез формата за контакт и или формата за подаване на искания, налична в уебсайта www.advokatdimitrova.bg, чрез имейл на: office@advokatdimitrova.bg. по телефон: +359883344750 или с писмо до: гр. София, затворен к-с „Marble Residence”, ж.к. „Младост“ 2, вх.б, ет.3, офис 16.
• Право на коригиране.
Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез формата за контакт и или формата за подаване на искания, налична в уебсайта www.advokatdimitrova.bg, чрез имейл на: office@advokatdimitrova.bg. по телефон: +359883344750 или с писмо до: гр. София, затворен к-с „Marble Residence”, ж.к. „Младост“ 2, вх.б, ет.3, офис 16.
• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).
Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Искане в този смисъл можете да направите чрез използването на кратката връзка в сайта, налична в категория Лични данни -> Забрави ме.
• Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
• Право за уведомяване на трети лица.
В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
• Право на преносимост на данните.
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. Искане в този смисъл може да подадете чрез формата за контакт и или формата за подаване на искания, налична в уебсайта www.advokatdimitrova.bg, чрез имейл на: office@advokatdimitrova.bg. по телефон: +359883344750 или с писмо до: гр. София, затворен к-с „Marble Residence”, ж.к. „Младост“ 2, вх.б, ет.3, офис 16.
Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.
• Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.
• Право на оттегляне на съгласие.
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Искане в този смисъл може да подадете чрез формата за оттегляне на съгласие, формата за контакт и или формата за подаване на искания, налична в уебсайта www.advokatdimitrova.bg, чрез имейл на: office@advokatdimitrova.bg. по телефон: +359883344750 или с писмо до: гр. София, затворен к-с „Marble Residence”, ж.к. „Младост“ 2, вх.б, ет.3, офис 16.
При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
• Право на възражение.
Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.Възражение можете да подадете чрез формата за Възражение, достъпна на нашия уебсайт www.advokatdimitrova.bg в категория Лични данни -> Подай Възражение или чрез формата за контакт в уебсайта, чрез имейл на: office@advokatdimitrova.bg. по телефон: +359883344750 или с писмо до: гр. София, затворен к-с „Marble Residence”, ж.к. „Младост“ 2, вх.б, ет.3, офис 16.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
• Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти/потребители/съконтрахенти, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определила е Отговорно лице за защита на данните, както и Комитет за защита на данните, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки“

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова е приела и Политика за използване на „бисквитки“.

X.Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към АДВОКАТ Михаела Михайлова Димитрова:
• Адрес за кореспонденция: гр. София, затворен к-с „Marble Residence”, вх. Б, ет.3, офис 16 или гр. София, ул. „Константин Петканов“ № 6
• Имейл: office@advokatdimitrova.bg
• Тел.: +359883344750

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите