Безплатни консултации


Адвокатите могат да оказват  безплатна правна помощ, в т.ч. безплатни консултации,  ако:

  1. сте материално затруднено лице;
  2. имате   право на   издръжка;
  3. ако сте колега юрист;

В тези случаи, ако спечелите делото и другата страна е била осъдена да заплати разноските по него, Вашият адвокат ще получи възнаграждение за услугите си. Размерът на възнаграждението се определя от съда, като сумата не може да е по-ниска от предвидения минимум за този вид адвокатски услуги.

Внимание! Ако не попадате в някоя от гореизброените категории, то Вие нямате право на безплатна адвокатска помощ. Нещо повече, в случай че адвокат Ви предостави такава, то поведението на същия е в разрез с действащите правила, установени в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите