Гражданско право


Исково производство по общия ред на ГПК пред всички инстанции;

Защита на финансови и имуществени права на кредитори и длъжници;

Особени искови производства;

Заповедно производство;

Правна защита на вашите законни права пред частен съдебен изпълнител и пред съд по дела, образувани от и срещу физически лица, компании, ЧЕЗ, “Топлофикация”, ВиК, мобилни оператори, фирми за събиране на вземания;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите