Митническо право


Правни консултации в областта на митническото право;

Обжалване на актове и наказателни постановления на митническата администрация;

Процесуално представителство и защита при воденето на митнически наказателни дела;

Определяне на тарифното класиране, митническата стойност, преференциални и непреференциални митнически ставки;

Съдействие при митническо освобождаване на стоки;

Правни становища при внос и износ на стоки;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите