Наказателно право


Изготвяне на частни тъжби, жалби, искания и сигнали

Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия;

Защита на подсъдимия, частния обвинител в съдебното производство;

По наказателни дела от частен характер защита на частния тъжител или на подсъдимия;

Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда;

Изготвяне на въззивна и касационна жалба;

Заличаване на криминална регистрация от информационните масиви на МВР на лица, срещу които са повдигнати обвинения и са образувани наказателни производства;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите