Фиксирани хонорари


Възнаграждението може да се уговори и в абсолютна сума (напр. точно 200 лв) и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото (ако очаквам да спечеля 50 000 лв., то вместо/заедно с тези 200 лв., адвокатът ми ще вземе 10%. т.е. 5000 лв.). Тази възможност е неприложима по отношение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по дела за обезщетение за неимуществени вреди .

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите