Договорени хонорари


Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор между двама ни, но не може да бъде по-малък от определения минимален размер за съответния вид помощ. Адвокатската кантора информира винаги своите клиенти за всички дължими суми, в това число и за дължимия хонорат. Не се притеснявайте да попитате за цената.

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите