Безплатни отговори на запитвания


Изпратете запитването си още сега  като попълните формуляра за запитвания или като използвате някоя от другите форми за контакт на кантората. Адвокат от нашия екип ще Ви отговори в рамките на 3 работни дни.

Безплатният отговор НЕ представлява безплатно становище или конкретен отговор по зададен въпрос. Отговорът от наша страна включва изслушване на клиента и предложение за съдействие, съобразено с изложеното от Вас.

Предоставянето на безплатно адвокатско съдействие е забранено от българското законодателство и представлява нарушение на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс. Адвокат, предлагащ безплатни услуги подлежи на дисциплинарно наказание от адвокатската колегия, към която е вписан.

Вие имате право на безплатно съдействие от адвокат само ако:

  • сте материално затруднено лице;
  • имате право на издръжка;
  • сте колега юрист;

 

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите