Процесуално представителство


Предлагаме процесуално представителство пред български и международни съдилища, както и правна помощ и защита по различни видове производства пред съд, прокуратура, полиция, съдебни изпълнители и арбитраж. Съдействаме при образуване на съдебни дела и защита пред всички съдебни инстанции.

Процесуалното представителство включва представителство по дела, образувани:

пред частен съдебен изпълнител;
пред съд по дела, образувани от и срещу физически лица, компании, ЧЕЗ, “Топлофикация”, ВиК, мобилни оператори, фирми за събиране на вземание;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите