Цени


Безплатни консултации:

Да поправя този текст:

Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ, ако:

  1. сте материално затруднено лице;
  2. имате право на издръжка;
  3. ако сте колега юрист

В тези случаи, ако спечеля делото и другата страна е била осъдена да заплати разноските по него, моят адвокат ще получи възнаграждение за услугите си. Размерът на възнаграждението се определя от съда, като сумата не може да е по-ниска от предвидения минимум за този вид адвокатски услуги.

Безплатни отговори на запитвания (в кръг с тикче)

Изпратете запитването си още сега  като попълните формуляра за запитвания или като използвате някоя от другите форми за контакт на кантората. Адвокат от нашия екип ще Ви отговори в рамките на 3 работни дни.

Безплатната консултация включва изслушване на клиента и изготвяне на устен правен анализ на ситуацията, както и посочването на възможните варианти за действие.

 

Безплатната консултация продължава от 10 до 30 минути и предоставя на клиента правната картина и възможните курсове на действие, както и рисковете и ползите от избирането на един или друг подход. Клиентът бива информиран и за цени на адвокатските услуги за конкретна консултация по казуса и бъдеща съвместна работа.

Договорени хонорари – (в кръг с тикче) да коригирам текста

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор между двама ни, но не може да бъде по-малък от определения минимален размер за съответния вид помощ. Адвокатската кантора информира винаги своите клиенти за всички дължими суми, в това число и за дължимия хонорат. Не се притеснявайте да попитате за цената.

 

Фиксирани хонорари (в кръг с тикче):

Възнаграждението може да се уговори и в абсолютна сума (напр. точно 200 лв) и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото (ако очаквам да спечеля 50 000 лв., то вместо/заедно с тези 200 лв., адвокатът ми ще вземе 10%. т.е. 5000 лв.). Тази възможност е неприложима по отношение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по дела за обезщетение за неимуществени вреди .

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите