Posted on Leave a comment

Финансиране на семинари, видеоканали, приложения, събития и лекции – програми 2018 год.

В настоящата публикация ще представим някои от по-интересните инициативи, които могат да бъдат финансирани през тази година, както и подробности за условията на кандидатстване и фанинсиращия субект: 1. Създаването на […]