Posted on Leave a comment

Учредяване на сдружение или фондация. Процедура. Цели на организациите.

Какво представляват сдружението и фондацията? Все повече хора искат да реализират своя кауза, която не е обвързана с бизнес начинание, целящо генериране на печалби, а е насочена към някаква благородна […]