Posted on Leave a comment

Кога уволнението е законно?

Често се случва на работното място да има човек, който не изпълнява задълженията си, „мотае“ се и не е ефективен и полезен за работния процес. В тези случаи работодателите са […]