Posted on 1 Comment

Нелоялни търговски практики – интересна съдебна практика

📝Понеже в кантората се подготвя иск срещу телекомуникационно дружество по повод тежко нарушение на правата на потребителя, се разрових в областта на така наречените нолоялни търговски практики, определени като такива […]