Нелоялни търговски практики – интересна съдебна практика

📝Понеже в кантората се подготвя иск срещу телекомуникационно дружество по повод тежко нарушение на правата на потребителя, се разрових в областта на така наречените нолоялни търговски практики, определени като такива от чуждестранни съдилища.

Прилагам резюме от съдебните решения на няколко съдебни органа в различни европейски държави, които освен интересни, биха били полезни за много от вас – и като потребители, и като търговци.

1. За телекомуникационни компании

Италианският орган за защита на конкуренцията (AGCM) е глобил телекомуникационно дружество за това, че бави и пречи на своите клиенти да се прехвърлят към друг доставчик на услуги .

2. За колекторските фирми

Словашки съд е приел, че уведомяването на потребител, който не спазва финансовите си задължения, че името му ще бъде публикувано като неизправен платец в местните медии, е агресивна търговска практика .

·Италианският орган за защита на конкуренцията (AGCM) е предприел действия срещу фирма за събиране на вземания, която използва лого, наименование и документи, които са подобни на използваните от официалните италиански агенции. Търговецът е оставял у потребителите заблуждаващото впечатление, че привежда в изпълнение официални съдебни разпореждания, за да принуди потребителите да платят задълженията си, когато в действителност тези правомощия са запазени за публичните органи .

Полският орган (UOKiK) счита събирането на вземания за следпродажбена търговска практика, попадаща в приложното поле на ДНТП (Директива в областта) , и налага глоба на агенция за събиране на вземания за подвеждане на потребителите длъжници относно степента и тежестта на нежеланите последици, с които те ще се сблъскат, ако не успеят да уредят своите задължения незабавно. Агенцията за събиране на вземания също така не е информирала коректно потребителите относно точното договорно основание за дълга и е упражнила върху тях неоправдан психологически натиск .

3. Прехвалване на предлаган продукт

В едно търговско съобщение се твърди, че един нов модел автомобил е „най-безопасната кола в света“. При извършването на оценка дали твърдението е оказало въздействие върху потребителите по отношение на вземането на добре обосновано решение за сделка, шведски съд 94 е установил, че за да се определи като решение за сделка, е достатъчно да е съществувала вероятност рекламата да повиши интереса сред средните потребители и да даде тласък на решението на потребителя да предприеме по-нататъшни действия (например да посети магазин или уебсайт, за да получи допълнителна информация относно продукта).

4. Придаване на свръх лечебно действие на продукти

Италианският орган за защита на конкуренцията AGCM е определил като особено тежко нарушение реклама, която по заблуждаващ начин създава впечатление, че продукти са в състояние да лекуват тежко заболяване, защото тя може да подтикне уязвими потребители, като например хора, страдащи от тежко заболяване, да вземат решение за сделка, което в противен случай не биха взели ..

5. За изтриването на отзиви от сайт / страница

Търговски практики от страна на търговец, предлагащ онлайн отзиви на ползватели, при които търговецът филтрира отрицателните отзиви, могат да бъдат заблуждаващо действие или бездействие, въпреки че съответното решение за сделка е свързано с решение от потребител, различен от онзи, върху когото е оказан натиск да премахне или да не публикува отрицателен отзив. В тази ситуация създаването от страна на търговеца на невярно или заблуждаващо цялостно впечатление за същността на сайта за отзиви, или за това как той функционира, може да подтикне средния потребител, който чете онлайн отзивите, да вземе решение да се свърже (и впоследствие действително да се свърже) с посочен търговец, което той не би взел, ако знаеше, че отрицателните отзиви са били филтрирани.

6. Заблуждаващи последици от продажби

Търговец рекламира продажбата на пликове с бонбони, като твърди, че за всеки продаден плик ще засади по едно дърво. Търговецът обаче вече се е съгласил да засади определен брой дървета, независимо от броя на продадените пликове с бонбони. Финландският търговски съд (Markkinaoikeus) е уважил искане от страна на омбудсмана на потребителите, според което това твърдение се възползва от лековерието на потребителите, които са загрижени за околната среда .

7. За бързите и лесни кредити

Полската служба за защита на конкуренцията и потребителите предприела действия срещу търговец, който отправял невярно твърдение, че неговите заеми за потребителите са с най-ниски лихвени проценти на пазара. В допълнение търговецът включва неточна информация в рекламите, като посочва, че на потребителите ще бъдат отпуснати заеми, независимо от тяхната кредитна история .

8. За произхода на стоката

Предприятие от Доминиканска република предлага на пазара в Съюза своята стока ром, като споменава неколкократно Куба върху бутилките и в търговските материали. Апелативният съд на Париж постановява, че споменаването на известно географско местоположение върху продукт, при условие че продуктът не произхожда от това местоположение, представлява заблуждаваща търговска практика .

9. За свойствата на продукта

Онлайн търговец рекламира на своя уебсайт редица стоки, включително дрехи и козметика, като притежаващи разнообразно положително въздействие върху здравето (например намаляване на болка, подобряване на съня и намаляване на бръчки). Той обаче не може да обоснове твърденията си с подходящи доказателства. Литовската служба за защита на конкуренцията (Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba) счита, че това е пример на заблуждаваща търговска практика, забранена съгласно приложение I към ДНТП.

10. За безплатните кредити

В случай на оферта за „безплатен кредит“ унгарският орган за защита на конкуренцията е констатирал, че тя попада в приложното поле на точка 20 от приложение I към ДНТП, ако от потребителя може да се изисква да подпише договор за застраховане по кредит, носещо допълнителни разходи, за да му бъде отпуснат заемът.

11. Телефонният маркетинг 

„Извършване на упорито и нежелано увещаване по телефон, факс, електронна поща или други дистанционни медии, освен при обстоятелства и в степен, предвидени от националното законодателство, с оглед изпълнение на договорно задължение. Това е без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 97/7/EО и Директиви 95/46/EО и 2002/58/EО.“

 

Публикации от Без категория

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите

1 thought on “Нелоялни търговски практики – интересна съдебна практика

  1. […] Ако не ви предоставят информация, действията им може да се считат за нелоялни. Имате право на обезщетение, ако са се отнесли несправедливо с вас. Интересни случаи на нелоялни търговски практики можете да прочетете ТУК.  […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.