Nike или ✓? Словна или фигуративна търговска марка?

Взели сте решение да заявите логото на фирмата си в Патентното ведомство като търговска марка.

Първото нещо, което ще трябва да направите, е да вземете решение за формата на защита. Коя търговска марка по-добре защитава вашите права – дума или фигуративна търговска марка? Дружествата много често ме питат за споменатия въпрос и следователно реших да събера на едно място всички „за“ и „против“.

Както думата, така и фигуративната търговска марка поставя акцента върху различен елемент на защита. Това означава, че всеки от тях се оказва по-добър в конкретни ситуации. Ето защо трябва да вземете решение относно формата на защита на вашата търговска марка.

  • Ако имате уникално име …запазете словна марка 
    WORD марка (словна марка)  запазва значението на самата дума, отделно от графичните дизайни. Можете да си представите това, като комбинирате две радио реклами. Ако името на компанията на вашия конкурент е сходно с вашето, тогава има възможност за нарушение. Например, ако на Вашия магазин изпишете името IKKA, то IKEA могат да Ви осъдят, че нарушавате правата им, произтичащи от търговската марка. Словната марка в посочения пример ще защити думата IKEA, но не и графичното й изобразяванете (синият надпис с жълтите думи).

Предимства:

Възможност за забрана на конкурентите да използват същото или подобно име на защитената търговска марка. Сравняваме само фонетичната сфера.
Word търговската марка може ефективно да ви помогне да се борите с изнудване на домейни.
Ако конкурентни рекламодатели използват думи в своята Google Реклама с използването на ключова дума, включваща името на вашата марка, благодарение на защитата на дума като марка, можете да подадете успешна жалба.
Ребрандиране – в случай на промяна на графичния дизайн, думата като търговска марка също така защитава новото лого.

Недостатъци:

Трудности при получаването на защита. Търговската марка трябва да има отличителен характер. В този случай е невъзможно да се регистрират  общи имена.
Ако вашите конкуренти използват подобна графика като вашата, но с различни думи, тогава думата, защитена като търговска марка не може да ви помогне.

Пример:

Всеки познава марки като FANTA, COCA COLA или SPRITE. Да приемем, че търговските марки не са известни. Ако те бяха защитени в Патентното ведомство само под формата на словни марки, те не можаха да направят нищо за  нарушение, при което върху бутилки за безалкохолно в черен цвят се постави надпис с бял шрифт върху червен етикет с име на продукта Hello например. Очевидно продуктът ще прилича на COCA COLA, но в действителност те не могат да претендират подобното лого и дизайн на продукта, ако са регистрирали единствено името.

  • Ако имате уникално лого на фирмата (например тикчето на Nike)…запазете фигуративна марка.
    Фигуративната търговска марка защитава думата (думите) в обхвата на графичния дизайн. Акцентът е поставен върху визуалната част на търговска марка. В контекста на фигуративната търговска марка, примера с напитките по-горе ще бъде явно нарушение. Няма значение, че думите от етикетите са фонетично различни от търговската марка COCA COLAС появяването им те могат да объркат потенциален потребител. И затова се създава защита на търговската марка!

Предимства:

Възможност за забрана на конкурентите, използващи идентично или подобно наименование на защитена фигуративна търговска марка.
Получаването на защита на фигуративните търговски марки е по-лесно, отколкото за думата като  търговска марка. Това се дължи на графиката, която влияе върху отличителността. Възможно е да се получи защита на изразите, които не биха получили закрила като „търговски марки“, тъй като те са например общи изрази.

Недостатъци:

Ребрандиране – в случай на промяна на графичния дизайн, регистрираната фигуративна търговска марка не защитава ново лого.
В случай на търговски марки, чийто единствен отличителен елемент е графичен, е трудно да се наложат правата на търговските марки, които са сходни единствено във фонетичната област.

Словна или фигуративна търговска марка?

Може би трябва да подадете заявка за търговска марка в два варианта?
Много компании не искат да рискуват и защитават двете форми на търговска марка. Това е свързано с допълнителни разходи и затова обикновено само огромни компании се решават за тази форма на защита. Това не променя факта, че такава защита, ако се прилага, осигурява защита в най-важните области. Трудно е да се предскаже, при подаване на търговска марка, какъв вид нарушение на нашата търговска марка може да се случи в бъдеще.

Думата или фигуративната търговска марка, подадена за защита, се справят добре. Може да се каже, че заедно те неутрализират своите недостатъци. И по този начин защитата е пълна. Но можете да изберете един от вариантите. Особено, когато бюджетът ви е ограничен или пък все още нямате ясна преценка за бъдещето на марката и налагането й на пазара.

Както казах в началото, патентният адвокат може да покаже само предимствата и недостатъците на всеки вариант на регистрация на търговска марка. Самият предприемач трябва да избере варианта, който е най-подходящ за неговата бизнес дейност.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор:    адвокат Михаела Димитрова

Публикации от Без категория

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.