Posted on Leave a comment

Nike или ✓? Словна или фигуративна търговска марка?

Взели сте решение да заявите логото на фирмата си в Патентното ведомство като търговска марка. Първото нещо, което ще трябва да направите, е да вземете решение за формата на защита. […]