Posted on Leave a comment

Правата ни при покупка онлайн – какво забравиха търговците?

Вие сте търговец и като такъв редица закони Ви задължават да информирате потребителите на Вашите продукти и или услуги за правата, които притежават, как се упражняват, в какъв срок… Или пък сте […]

Posted on Leave a comment

Защита при домашно насилие – ограничителна заповед и други мерки за защита

Според Европейската агенция за правата на човека през 2018 г. в България всяка трета жена е подложена на домашно насилие. По-страшното от този факт е само обстоятелството, че жертвите приемат […]