Posted on Leave a comment

Възможно ли е да отменим дарение?

Договорът за дарение е един от най-често избираните договори за прехвърляне на недвижимо и движимо имущество, а дори и пари. С този вид договор най-често се прехвърля и  недвижимо имущество […]

Posted on Leave a comment

Имуществото след развод. С какви права разполагат съпрузите?

При сключване на брак и еуфорията, която цари около организирането на бъдещата сватба, последното нещо, за което мислят съпрузите е развод или пък уреждане на имуществените отношения, които ще възникнат […]