Posted on 1 Comment

Подводните камъни при кредитa в швейцарски франкове

Неравноправните клаузи в договорите за банков кредит, уговорени в швейцарски франкове Какви са правата Ви като кредитополучател, на когото е бил отпуснат кредит в швейцарски франкове, усвоен в евро/лева при […]

Posted on Leave a comment

Отпадна задължението за превод и легализация на редица документи, издадени в страни членки на ЕС

Една добра новина за всички нас – от събота официално отпадна задължението за заверка ( легализацията) на редица документи, когато са издадени в някоя държава членка на ЕС. За някои […]

Posted on Leave a comment

Защитено ли е съдържанието в нашия сайт и блог?

С нарастването на конкуренцията и новите тенденции в маркетинга, уникалното съдържание в социалните мрежи, уебсайтовете и блоговете се издигна сред първите разходни пера на бизнес инвестициите. В днешно време дружествата […]

Posted on 3 Comments

Такса за поддръжка и управление в Етажна собственост – какво трябва да знаем?

taksa poddrajka upravlenie tajna sobsvenost

Все по-често съдилищата са сезирани с проблеми във връзка с решения, взети от Общото събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС). Това обстоятелство не е изненадващо с оглед необходимото управление на […]

Posted on Leave a comment

Издадена е срещу мен Заповед за изпълнение. Какво да правя?

Института на „Заповедното производство“ се регламентира с въведените промени в гражданското съдопроизводство от 01.03.2008г- чл.410. – чл.423 от Гражданския процесуалeн кодекс. Това е процедура пред съда, която започва с подаване […]

Posted on Leave a comment

Възможно ли е да отменим дарение?

Договорът за дарение е един от най-често избираните договори за прехвърляне на недвижимо и движимо имущество, а дори и пари. С този вид договор най-често се прехвърля и  недвижимо имущество […]

Posted on Leave a comment

Подпокривното помещение обща част ли е по естеството си или може да бъде в изключителна собственост?

Вие сте съсобственик в недвижим имот като притежавате един от общо два етажа в къща. Освен този етаж, вие притежавате и таванско помещение. Нормативният акт, който урежда собствеността, респективно съсобствеността […]

Posted on Leave a comment

Прехвърлено на трета фирма вземане. Опасни ли са колекторските фирми? Законна ли е цесията и какво да предприемем?

Все по-често кредитори като банки, мобилни оператори, доставчици на битови и комунални услуги като ЧЕЗ, Топлофикация, Софийска вода, прехвърлят своите вземания на трети фирми, наричани компании за събиране на вземания […]

Posted on 1 Comment

Покупка на имот на „зелено“ – от кредита до нотариалния акт

За много хора покупката на недвижим имот e една дълго oчаквана, на път да се сбъдне мечта. В еуфорията от това, че повече няма да ни се налага да местим […]