Posted on 3 Comments

Такса за поддръжка и управление в Етажна собственост – какво трябва да знаем?

taksa poddrajka upravlenie tajna sobsvenost

Все по-често съдилищата са сезирани с проблеми във връзка с решения, взети от Общото събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС). Това обстоятелство не е изненадващо с оглед необходимото управление на […]

Posted on Leave a comment

Определяне размера на вноските за управление и поддръжка на етажната собственост.

При разпределяне на месечните разходи, всяко семейство, живеещо в сграда в режим на етажна собственост, трябва да предвиди заплащането на вноска за управление и поддръжка на етажната собственост или така […]