Posted on Leave a comment

Определяне размера на вноските за управление и поддръжка на етажната собственост.

При разпределяне на месечните разходи, всяко семейство, живеещо в сграда в режим на етажна собственост, трябва да предвиди заплащането на вноска за управление и поддръжка на етажната собственост или така […]