Posted on 3 Comments

Такса за поддръжка и управление в Етажна собственост – какво трябва да знаем?

taksa poddrajka upravlenie tajna sobsvenost

Все по-често съдилищата са сезирани с проблеми във връзка с решения, взети от Общото събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС). Това обстоятелство не е изненадващо с оглед необходимото управление на […]