Posted on Leave a comment

Издадена е срещу мен Заповед за изпълнение. Какво да правя?

Института на „Заповедното производство“ се регламентира с въведените промени в гражданското съдопроизводство от 01.03.2008г- чл.410. – чл.423 от Гражданския процесуалeн кодекс. Това е процедура пред съда, която започва с подаване […]