Posted on Leave a comment

Отпадна задължението за превод и легализация на редица документи, издадени в страни членки на ЕС

Една добра новина за всички нас – от събота официално отпадна задължението за заверка ( легализацията) на редица документи, когато са издадени в някоя държава членка на ЕС. За някои […]

Posted on Leave a comment

Издадена е срещу мен Заповед за изпълнение. Какво да правя?

Института на „Заповедното производство“ се регламентира с въведените промени в гражданското съдопроизводство от 01.03.2008г- чл.410. – чл.423 от Гражданския процесуалeн кодекс. Това е процедура пред съда, която започва с подаване […]