Отпадна задължението за превод и легализация на редица документи, издадени в страни членки на ЕС

Една добра новина за всички нас – от събота официално отпадна задължението за заверка ( легализацията) на редица документи, когато са издадени в някоя държава членка на ЕС. За някои от документите отпада и необходимостта да бъдат превеждани от заклет преводач. От националните институции ще издават многоезички удостоверения (по стандартен формуляр). Промените влязоха в сила на 16.02.2019 г. с  Регламент (ЕС) 2016/1191 от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Вече не се изисква заверка на акт за раждане, удостоверение за наследници, смърт, име, брак, включително брачната дееспособност и семейното положение, развод, законна раздяла или унищожаване на брака, регистрирано партньорство и прекратяването му, произход, осиновяване, местоживеене, националност, чисто съдебно минало и избирателни права.

Нещо повече, издадени след 16.02.2019 г. документи – удостоверения за: раждане, това, че лицето е живо, смърт, брак, регистрирано партньорство, постоянен адрес и/или място на пребиваване и чисто съдебно минало, ще бъдат многоезични и освен отпадането на изискването за заверка, няма да е нужно да бъдат превеждани при заклет преводач.

Тествано: Работи!

С уважение,

адв.  Димитрова и адв. Хаджиева

Публикации от Гражданско право

Гражданско право

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.