Posted on 1 Comment

Подводните камъни при кредитa в швейцарски франкове

Неравноправните клаузи в договорите за банков кредит, уговорени в швейцарски франкове Какви са правата Ви като кредитополучател, на когото е бил отпуснат кредит в швейцарски франкове, усвоен в евро/лева при […]